Các câu hỏi trắc nghiệm về cờ bạc

Skip to content

Các câu hỏi trắc nghiệm về cờ bạc

Trả lời tám câu hỏi này và xác định mức độ cờ bạc đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hãy cẩn thận suy nghĩ về câu trả lời và hoàn toàn thành thực với bản thân. Hãy trả lời câu hỏi dựa trên trải nghiệm gần đây (trong vòng một năm trở lại đây) thay vì dựa trên trải nghiệm trong quá khứ.
1. Đôi khi tôi cảm thấy phiền muộn hoặc lo âu sau buổi cờ bạc
Đúng
Không
2. Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi về cách tôi cờ bạc
Đúng
Không
3. Khi tôi nghĩ về nó, cờ bạc đôi khi gây ra cho tôi vấn đề
Đúng
Không
4. Đôi khi tôi thấy tốt hơn là không nên nói với người khác, đặc biệt là gia đình, về lượng thời gian hoặc tiền bạc tôi đã bỏ ra để cờ bạc
Đúng
Không
5. Tôi thường thấy rằng tôi ngừng cờ bạc khi tôi hết tiền
Đúng
Không
6. Thường thì tôi bị thôi thúc quay trở lại cờ bạc để gỡ lại số tiền bị thua trong lần cờ bạc trước đó
Đúng
Không
7. Trong quá khứ, tôi đã bị chỉ trích về chuyện tôi cờ bạc
Đúng
Không
8. Tôi đã cố gắng thắng bạc để có tiền trả nợ
Đúng
Không
Hủy bỏ